function showtime() { var today,hour,second,minute,year,month,date; var strDate ; today=new Date(); var n_day = today.getDay(); switch (n_day) { case 0:{ strDate = "星期日" }break; case 1:{ strDate = "星期一" }break; case 2:{ strDate ="星期二" }break; case 3:{ strDate = "星期三" }break; case 4:{ strDate = "星期四" }break; case 5:{ strDate = "星期五" }break; case 6:{ strDate = "星期六" }break; case 7:{ strDate = "星期日" }break; } year = today.getFullYear(); month = today.getMonth()+1; date = today.getDate(); hour = today.getHours(); minute =today.getMinutes(); second = today.getSeconds(); if(month<10) month="0"+month; if(date<10) date="0"+date; if(hour<10) hour="0"+hour; if(minute<10) minute="0"+minute; if(second<10) second="0"+second; document.getElementById('time').innerHTML = year + "年" + month + "月" + date + "日 " + strDate ; //显示时间 setTimeout("showtime();", 1000); //设定函数自动执行时间为 1000 ms(1 s) }
|

陈靳乡:“三步”工作法 强力推进农村人居环境整治

发表日期:2019-09-01编辑录入:胡银霞

农村人居环境整治,既关乎农村的“里子”“面子”,也是实施乡村振兴战略的“棋子”,为全面提升农村人居环境水平,打造生态宜居的美丽新农村,陈靳乡积极组织,全面动员,采取“三步”工作法,强力推进整治工作。

德甲联赛一“推”:强化组织领导,强力推进环境整治。建立农村人居环境整治工作网格责任体系,按照“合理区划、网格管理、定人定责、层层督导”的工作原则,以乡为单位划分一级网格,以村为单位划分二级网格,以组为单位划分三级网格,实施工作机制网格化,人员职责的定向化,切实保障了我乡人居环境整治工作规范化,制度化,常态化运行。

德甲联赛二“谋”:督查指导工参谋,集思广益解“难题”。乡环境卫生督查小组坚持每天前往各村,督查指导人居环境整治进度、成效,与村干部一道共商解决方法,共寻解决路径,为农村环境整治工作加码助力。

德甲联赛三“比”:建立评比机制,形成“比学赶帮超”的良好氛围。为激发各村的工作热情与工作积极性,我乡积极探索人居环境整治管理机制,利用工作进度日,统计日,汇总日对各村的整治进度、整改强度及成效进行评比对照,以此推动整治工作提效率、增进度、强力度。


扫一扫在手机打开当前页